Personen- en familierecht

 
Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Trouwen, scheiden, geboorte, adoptie, naamswijziging. Het valt allemaal onder personen en familierecht.
 • Echtscheiding: ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
 • Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
 • Boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning.
 • Alimentaties en bijstandsverhaalzaken
 • Gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen)
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Erkenning en ontkenning vaderschap
 • Adoptie
 • Leerplichtzaken
 • Naamswijziging
 • Wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken
 • Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag
 • Zaken in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)