Hoeveel kost het?

Mijn honorarium bedraagt € 140,- per uur exclusief B.T.W., dit is € 181,16 inclusief B.T.W. Dit honorarium wordt niet verhoogd met kantoorkosten en andere opslagen.
Indien uw inkomen en/of vermogen ontoereikend is om een scheidingsmediator te bekostigen, kunt u misschien aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. U kunt zelf nagaan of u aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand op www.rvr.org
Ik ben bereid mijn honorarium te matigen indien u net niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Alleen bij mediations, waarin één van de partners in aanmerking komt voor een toevoeging, werk ik op basis van gefinancierde rechtsbijstand, niet in procedures.

Voor het begeleiden van ouders bij het opstellen van een stiefplan en (systemische) coaching bedraagt mijn honorarium € 100,- per uur exclusief B.T.W., dit is € 121,00 inclusief B.T.W.